יעל פרנקל כלכלה נכונה למשפחות רואים שליחות וייעוד לסייע לכל משפחה בישראל לעשות שקט בחזית הכלכלית.

פועלינו מושתת על אהבת אדם, קבלה והכלה, הקשבה איכותית וכל זאת לצד לימוד מתודות ניהול כלכלי פשוטות וקלות ליישום.

הפעילות הזו נולדה מתשוקה אמיתית לעזור לאנשים.